Latest News GST Kukuhkan Sumber Kewangan Negara

Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan (GST) memberi
landasan untuk memperkukuhkan sumber kewangan negara agar kerajaan dapat melaksanakan pelbagai
program demi kepentingan rakyat.

View full article at http://www.tv14.my/2018/01/25/gst-kukuhkan-sumber-kewangan-negara/